Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Občanské právo

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous
 • omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • ochrana osobnosti
 • sousedské vztahy
 • podílové spoluvlastnictví
 • společné jmění manželů (zastupování v řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů)
 • věcná břemena, zástavní právo
 • odpovědnost za škodu, náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení
 • dědictví (zastupování v rámci dědického řízení či soudního řízení mezi dědici)
 • závazkové právo
  • sepis smluv
   • kupní smlouva (převod movitých věcí, nemovitostí)
   • darovací smlouva (vrácení daru)
   • nájemní smlouva (nájem bytu či nebytových prostor, výpověď z nájmu, neplatnost výpovědi)
   • podnájemní smlouva
   • směnná smlouva
   • smlouva o půjčce
   • smlouva o dílo
   • smlouva o zřízení věcného břemene atp.
  • revize smluv a posouzení nároků ze smluv vyplývajících
  • řešení sporů ze smluv při jejich neplnění
  • uplatnění nároků ze smluv vyplývajících v soudním řízení
  • neplatnost smlouvy, odstoupení od smlouvy
  • zastupování v řízeních u příslušného katastrálního úřadu (řízení vkladová, záznamová)
 • společenství vlastníků jednotek (založení SVJ, převody jednotek, plnění povinností vyplývajících z členství ve SVJ, sloučení či rozdělení bytových jednotek atp.)
 • exekuce a výkon rozhodnutí
 • sepisování právních rozborů a stanovisek, žalob a jiných podání
 • právní zastupování u soudů všech stupňů
© 2011 | Power by URS2