Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Rodinné právo

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous
  • rozvod manželství
  • sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů
  • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství (svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova, společná výchova dětí)
  • zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti
  • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
  • výživné nezletilých i zletilých dětí
  • výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
  • výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem
  • určení a popření otcovství
  • pěstounská péče, osvojení, poručnictví, opatrovnictví
© 2011 | Power by URS2