Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Pracovní právo

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous
 • smluvní agenda
  • pracovní smlouvy – sepis, uzavření smlouvy, její změny a dodatky, právní rozbor již uzavřených smluv
  • dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti,
  • ukončení pracovního poměru – výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru, skončení pracovního poměru ve zkušební době
 • řešení vztahů a nároků mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem a jeho ukončením
 • mzdová problematika a odstupné
 • neplnění a porušování pracovní smlouvy a povinností z ní vyplývajících
 • neplatné rozvázání pracovního poměru a nároky z tohoto vyplývající
 • dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dříve tzv. dohody o hmotné odpovědnosti) – individuální, kolektivní
 • odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu, náhrada škody
 • zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů
© 2011 | Power by URS2