Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Trestní právo

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous
  • obhajoba klientů v trestním řízení – zastupování klienta od přípravného řízení po řízení před soudy
  • sepsání řádných a mimořádných opravných prostředků v trestním řízení (odpor, odvolání, dovolání, obnova řízení, stížnost pro porušení zákona)
  • sepsání stížností proti usnesení o vzetí do vazby, návrhů na propuštění z vazby, návrhů na nahrazení vazby peněžitou zárukou (kaucí), dohledem nebo slibem
  • alternativní způsoby ukončení trestního řízení – podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
  • kvalifikované sepsání trestních oznámení, stížností
  • zastupování poškozených – uplatnění nároku na náhradu škody
  • zastupování mladistvých v trestním řízení
© 2011 | Power by URS2