Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Obchodní právo

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous
 • závazkové právo
  • sepis smluv
   • kupní smlouva
   • smlouva o dílo
   • smlouva mandátní atp.
  • revize smluv a posouzení nároků ze smluv vyplývajících
  • řešení sporů ze smluv při jejich neplnění
  • uplatnění nároků ze smluv vyplývajících v soudním řízení
  • neplatnost smlouvy, odstoupení od smlouvy
 • vymáhání pohledávek
 • uznání závazku
 • zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů
© 2011 | Power by URS2