Vaše zájmy, naše priorita!

JUDr. Hana Levová - Advokátní kancelář

Ceník

Vytvořeno (upraveno): 2011-10-04
Autor: Petr Rous

Cena za právní služby je vždy individuálně dohodnuta s klientem, a to s přihlédnutím k danému případu, jeho rozsahu, náročnosti a rovněž tak zohledňuje finanční možnosti klienta. Odměnu za poskytované právní služby lze platit zálohově, případně ve splátkách.

Při převzetí věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech a hotových výdajích, které mu budou účtovány.

Za poskytované právní služby je možno sjednat tzv. časovou (hodinovou) odměnu, úkonovou odměnu, případně též odměnu paušální.

Úkonová odměna

Úkonová odměna za poskytnuté právní služby advokáta je stanovena v souladu s vyhláškou MS č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) a její výše je určena počtem a povahou úkonů ve věci učiněných. S výší úkonové odměny a předpokládaným počtem úkonů je klient seznámen při první poradě s advokátem. Po dohodě s klientem může být v odůvodněných případech výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena.

Časová odměna

Časová odměna za právní služby advokáta je stanovena počtem hodin, které advokát poskytnuté právní službě věnuje. Sazba časové odměny je s klientem dohodnuta při první poradě.

Paušální odměna

Paušální odměna za poskytnuté právní služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci. Výše paušální odměny je s klientem dohodnuta při převzetí právního zastoupení v dané věci.

© 2011 | Power by URS2